NEDİR

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Sınava girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Konu ile ilgili detay bilgiye Mesleki Yeterlilik Kurumu web sayfasından alabilirsiniz. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

Meslek Yeterlilik Kurumundan standart hakkında detay bilgi alabilirsiniz.


SÜREÇ

01.

EĞİTİM
İlgili alanda farkındalığınızı artırmak ve yetkinliklerinizi geliştirmek üzere eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

02.

BELGELENDİRME
Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen KOBİ Danışmanı Sınavına giriş yaparak belgelendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

03.

NETWORK

Akredite olmuş KOBİ Danışmanları ile iş birliği imkanları geliştirebilirsiniz.

BELGELENDİRME

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiye sınav merkezleri web sayfalarından alabilirsiniz.
Teorik Sınav

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru) Bakınız 

A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru) 

A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi 

A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru) Temel İşletme Kavramları, İşletme Stratejileri, Stratejik Yönetim, İşletme Analizi vb. 

A3/T2 Finans (20 soru) Finansal Yönetim Kavramları, Bütçe, Finansal Tablolar, Finansal Ve Ekonomik Analiz, Yönetim Muhasebesi vb. 

A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru) İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları, İstihdam Ve Çalışma Yönetimi, Ücret, Performans Yönetimi, vb. 

A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru) Pazarlama Stratejileri, Satış ve Satış Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb. 

A3/T5 Üretim (20 soru) Üretim Yönetimi Kavramları, Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb. 

Toplam 155 Soru

Performans Sınavı

A3/P1 İşletme Yönetimi 

A3/P2 Finans 

A3/P3 İnsan Kaynakları 

A3/P4 Pazarlama ve Satış 

A3/P5 Üretim 

Alanlarında örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.


HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitim ile amacımız sınava hazırlık oluşturarak teorik ve uygulama ile ilgili deneyimleri paylaşmaktır. KOBİ Danışmanlığı eğitimleri, online şeklinde gerçekleşmektedir. Eğitimcilerimizin hazırladığı ders anlatımları ve eğitim içerikleri katılımcılar ile paylaşılır. 

Eğitimin genel yapısı aşağıdaki gibidir; 

Sınavın genel yapısı ve içeriği | Teorik sınav alanlarına ilişkin bilgiler | Performans sınav alanlarına ilişkin bilgiler | Uygulama örnekleri

KAZANIMLARINIZ

Eğitim, öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan KOBİ Danışmanı Seviye 6 sınavına yönelik bir eğitim olduğu için, KOBİ Danışmanı Seviye-6 Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınava yönelik bir hazırlık eğitimidir. Diğer yandan, KOBİ Danışmanlığı Eğitimi sonrasında aday gireceği KOBİ Danışmanı Seviye – 6 sınavı sonrasında alacağı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazanacaktır.
Aday, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İSG ve çevre güvenliğini sağlamak, iş organizasyonu ve süreç takibi, iş programı yapmak, çalışma ortamını düzenlemek, hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak, mali prosedürleri yürütmek, hizmet kalitesini geliştirmek, verilen hizmetleri izlemek, öz değerlendirme yapmak, müşteri ilişkilerini yürütmek, müşteri portföyü oluşturmak, verdiği hizmetleri tanıtmak, hizmet öncesi hazırlık yapmak.
KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak, KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ’nin faaliyet yapısını analiz etmek, KOBİ’nin mali yapısını analiz etmek, KOBİ’nin İK yapısını analiz etmek, KOBİ’nin pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, KOBİ’nin üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini analiz etme, KOBİ’nin dış çevre analizini yapmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek gibi konularda yetkinlik kazanacak ve bu yetkinliğini Uluslararası Geçerliliğe sahip MYK, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ispatlayarak sektörde avantaj ve diğer KOBİ Danışmanlarının önüne geçme fırsatı yakalayacaktır.KATILIMCI GÖRÜŞLERİ