NEDİR

KOBİ Danışmanı (Seviye 6), ilgili mevzuat, kalite normları ve hizmet prosedürleri çerçevesinde; KOBİ’lere sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma önlemleri çerçevesinde sürdüren ve mesleki gelişimine ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Sınava girmek için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Konu ile ilgili detay bilgiye Mesleki Yeterlilik Kurumu Web Sayfasından ve Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sayfasından alabilirsiniz. Halen KOBİ Danışmanı olarak çalışan veya bu alanda kariyer yapmayı planlayan herkes, mezuniyet veya tecrübe şartı olmaksızın başvurabilir.

Meslek Yeterlilik Kurumundan standart hakkında detay bilgi alabilirsiniz.


SÜREÇ

01.

EĞİTİM
İlgili alanda farkındalığınızı artırmak ve yetkinliklerinizi geliştirmek üzere eğitim programları gerçekleştirilmektedir.

02.

BELGELENDİRME
Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen KOBİ Danışmanı Sınavına giriş yaparak belgelendirmenizi tamamlayabilirsiniz.

03.

NETWORK

Akredite olmuş KOBİ Danışmanları ile iş birliği imkanları geliştirebilirsiniz.

BELGELENDİRME

KOBİ Danışmanı Seviye-6 Sınavı, Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir. Sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiye sınav merkezleri web sayfalarından alabilirsiniz.
Teorik Sınav

A1/T1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite Ve Mesleki Gelişim (20 soru) Bakınız 

A2/T1 İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri Ve Hizmet Öncesi Hazırlık (25 soru) 

A3/T1-T2-T3-T4-T5 KOBİ Danışmanlığı Hizmetine İlişkin Süreçlerin Yürütülmesi 

A3/T1 İşletme Yönetimi (30 soru) Temel İşletme Kavramları, İşletme Stratejileri, Stratejik Yönetim, İşletme Analizi vb. 

A3/T2 Finans (20 soru) Finansal Yönetim Kavramları, Bütçe, Finansal Tablolar, Finansal Ve Ekonomik Analiz, Yönetim Muhasebesi vb. 

A3/T3 İnsan Kaynakları (20 soru) İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramları, İstihdam Ve Çalışma Yönetimi, Ücret, Performans Yönetimi, vb. 

A3/T4 Pazarlama ve Satış (20 soru) Pazarlama Stratejileri, Satış ve Satış Yönetimi Müşteri Memnuniyeti Pazarlama Araştırması Yöntemleri/Teknikleri Vb. 

A3/T5 Üretim (20 soru) Üretim Yönetimi Kavramları, Süreç Yönetimi, Kalite Yönetimi, Lojistik Ve Tedarik Yönetimi vb. 

Toplam 155 Soru

Performans Sınavı

A3/P1 İşletme Yönetimi 

A3/P2 Finans 

A3/P3 İnsan Kaynakları 

A3/P4 Pazarlama ve Satış 

A3/P5 Üretim 

Alanlarında örnek olaya dayalı uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.


HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitim ile amacımız sınava hazırlık oluşturarak teorik ve uygulama ile ilgili deneyimleri paylaşmaktır. KOBİ danışmanlığı eğitimleri, yüz yüze eğitim şeklinde gerçekleşmektedir. Eğitimcilerimizin hazırladığı ders anlatımları ve eğitim içerikleri katılımcılar ile paylaşılır. 

Eğitimin genel yapısı aşağıdaki gibidir; 

Sınavın genel yapısı ve içeriği | Teorik sınav alanlarına ilişkin bilgiler | Performans sınav alanlarına ilişkin bilgiler | Uygulama örnekleri

KAZANIMLARINIZ

Eğitim, öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan KOBİ Danışmanı Seviye 6 sınavına yönelik bir eğitim olduğu için, KOBİ Danışmanı Seviye-6 Teorik ve Performans Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılan sınava yönelik bir hazırlık eğitimidir. Diğer yandan, KOBİ Danışmanlığı Eğitimi sonrasında aday gireceği KOBİ Danışmanı Seviye – 6 sınavı sonrasında alacağı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile KOBİ’lerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, yönlendirme ve tavsiyede bulunan bilgi, beceri ve yetkinliği kazanacaktır.
Aday, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi ile İSG ve çevre güvenliğini sağlamak, iş organizasyonu ve süreç takibi, iş programı yapmak, çalışma ortamını düzenlemek, hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak, mali prosedürleri yürütmek, hizmet kalitesini geliştirmek, verilen hizmetleri izlemek, öz değerlendirme yapmak, müşteri ilişkilerini yürütmek, müşteri portföyü oluşturmak, verdiği hizmetleri tanıtmak, hizmet öncesi hazırlık yapmak.
KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak, KOBİ’nin mevcut durumunu değerlendirmek, KOBİ’nin faaliyet yapısını analiz etmek, KOBİ’nin mali yapısını analiz etmek, KOBİ’nin İK yapısını analiz etmek, KOBİ’nin pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, KOBİ’nin üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini analiz etme, KOBİ’nin dış çevre analizini yapmak, analiz sonuçlarını değerlendirmek gibi konularda yetkinlik kazanacak ve bu yetkinliğini Uluslararası Geçerliliğe sahip MYK, KOBİ Danışmanı Seviye – 6 Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ispatlayarak sektörde avantaj ve diğer KOBİ Danışmanlarının önüne geçme fırsatı yakalayacaktır.

EĞİTMEN

İsmail Haznedar

CMC, Akredite KOBİ Danışmanı

İsmail Haznedar, büyüyen işletmelere yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Stratejik İşler firmasının Kurucu Başkanı’dır. 2010 yılında Türkiye’de Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği başkanlığını yürüten İsmail Haznedar, 2011 yılında seçildiği JCI Yönetim Kurulu sonrasında 2015 yılında JCI Dünya Başkanı olarak görev yapmıştır.

ODTÜ İşletme mezunu olan İsmail Haznedar, Pazarlama alanında Yüksel Lisans derecesini tamamlamış ve Yönetim Organizasyon alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Alanındaki en eski ve köklü kuruluş olan Strategic Planning Society (SPS)’nin onursal üyesi, Türkiye temsilcisi olan Stratejik Planlama Derneği’nin de kurucu başkanıdır. Akredite Danışmanlık (CMC) ve uluslararası eğitimleri ile Certified National Trainer (CNT) belgesi sahibidir. Son on yıldır, pek çok farklı kurumun davetlisi olarak, eğitimler ve konuşmacı olarak paylaşımlarda bulunmakla birlikte, yine büyüyen işletmeler, üniversiteler, STK’lar ve kurumlar için strateji, liderlik ve girişimcilik odaklı danışmanlık çalışmalarını, gelişim ve eğitim projelerinin yürütücülüğü görevini almıştır.

Türkiye Melek Yatırımcılar Derneği ve Fütüristler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Kongre Üyesi, Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) Üyesi ve JCI Senatörüdür.

Makedonya doğumlu olan İsmail Haznedar, İngilizce konuşabilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Bülent Fidan

SMMM, Akredite KOBİ Danışmanı

Bülent Fidan eğitimini, 1991 Yılında Ankara Üniversitesi Çankırı Meslek Yüksek Okulu muhasebe bölümünden ön lisans derecesi, daha sonra 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans derecesi ile tamamlamıştır. İş hayatına 1991 yılında başlayan Bülent Fidan, birçok sektörlerde ve işletmede mali işler birim yöneticiliği, iç denetim birim yöneticiliği, yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. İş ve sosyal yardımlaşma alanında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmıştır.

İş hayatı boyunca özellikle işletme yönetimi, stratejik planlama ve kurumsallaşma konularında birçok eğitim ve seminere katılmış ve eğitimler vermiştir. Kurucusu olduğu FCS Fidan Consulting & Strategy firmasında yönetim danışmanı ve mali müşavir olarak görev yapmaktadır.

İş dünyası, finans, muhasebe ve işletme yönetimi konularında edindiği tecrübeleri http://www.bfidan.net blog adresinde yayınlamakta, Fuar Dünyası Dergisinde köşe yazarlığı yapmakta, Girişim Hareketi Kuluçka Merkezinde mentör ve danışman olarak görev yapmakta olan Bülent Fidan, çok yönlü iş ve eğitim kariyerine paralel olarak çeşitli alanlarda, özel danışmanlık çözümleri sunmaya ve eğitimler vermeye devam etmektedir.

Bülent Fidan, İSMMMO, YDD Yönetim Danışmanları Derneği ve RUTEV üyesi olup Türkiye’nin ilk 100 Akredite KOBİ Danışmanı arasında yer almaktadır.

ETKİNLİKLER

19 ve 26
Temmuz 2022

KOBİ Danışmanlığı Eğitimi

Sınava Hazırlık | Teori ve Uygulama
445 TL
KDV Dahil

Eğitim program detayı ve kayıt olmak için bize ulaşabilirsiniz.


KATILIMCI GÖRÜŞLERİ